Návštěvní řád zámeckého parku

Zámecký park je součástí zámeckého areálu a návštěvníci jsou povinni dodržovat tento návštěvní řád:

Prohlídka i pobyt v parku je individuální.

Děti ve věku do deseti let mají přístup pouze v doprovodu dospělých.

Park je přístupný v době od 6.00 hod. do 20.00 hod.

Při námraze, deštivém a větrném počasí je park uzavřen.

 

Ochrana kulturních památek a přírodních hodnot:

Je zakázáno jakkoliv poškozovat park a to zejména:

 • chodit mimo zpevněné cesty, lézt po skalách
 • přelézat ploty
 • trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů
 • poškozovat parkové lavice
 • lovit ryby, chytat motýly, brouky a ostatní živočichy
 • zakládat oheň a tábořit
 • jezdit motorovými vozidly, na jízdních kolech
 • nechat volně pobíhat psy
 • jakkoliv znečišťovat park včetně vodních ploch
 • obtěžovat nadměrným hlukem
 • koupat se, sáňkovat a lyžovat
 • podnapilým osobám je přístup zakázán

Návštěvník je povinen uposlechnout pokyny pracovníků objektu, kteří se prokáží služebním průkazem. V opačném případě bude z parku vykázán a vystavuje se nebezpečí postihu podle platných předpisů.

Za porušení návštěvního řádu a způsobení škody je návštěvník odpovědný podle obecně platných předpisů. Pověřené osoby mohou nedodržení návštěvního řádu pokutovat